பிஜே யின் பிழையான வாதங்களும் பதில்களும் (மூன்றாம் பதில்)

—————————————————- சூனியத்தை நம்பியவன் சுவனம் நுழைய மாட்டான்….. எனும் ஹதீஸ் மறுக்க வேண்டிய செய்தியே. எனும் மறுப்புக் கட்டுரையின் தொடர்…… பர்வின் |ஷரயிய்யா எனது முதல் ஆய்வில் PJ ஆதாரமான ஹதீஸ் என வாதிட்ட அபூ தர்தா (ரழி)வழியாக வந்த ஹதீஸில் ‘சூனியத்தை நம்பியவன் சுவனம் நுளையமாட்டான்” என்ற கூற்று இடம் பெறவில்லை. அந்தக் கூற்று…