*தத்பீகுஷ் ஷரீஆ அரபுக் கல்லூரி_ புதிய மாணவர்களை இணைத்தல் .

*இவ்வறிவித்தலை நீங்கள் தொடர்பாய் இருக்கக்கூடிய பள்ளிவாயலிலோ அல்லது இஸ்லாமிய நிலையங்களிலோ இன்று ஜும்ஆவின் பின்னர் அல்லது தொழுகைகளின் பின்னர் மறந்திடாமல் அறிவிக்குமாறு அன்பாய் வேண்டிக் கொள்கின்றேன்.* புதிய மாணவ மாணவிகளை சேர்த்தல். எமது *Thathbeeqush Shareeah* அறபிக் கல்லூரியின் ஆண்கள் பிரிவிலும், பெண்கள் பிரிவிலும் 2018 ஜனவரியில் புதிய மாணவ மாணவிகள் சேர்க்கப்படவுள்ளனர். 15-17 வயதிற்குற்பட்ட…