பீஜே குழுவினரின் பிழையான ஆய்வும் அதற்குரிய மறுப்பும்

___________________________ ‘சூனியத்தை நம்பியவன் சுவனம் நுழையமாட்டான் மறுக்கப்பட வேண்டிய செய்தியே பர்வின் ஷரயிய்யா – தத்பீகுஷ்ஷரஇய்யா பெண்கள் அரபிக்கல்லூரி வாசகர்களுக்கு……. குறிக்கப்பட்ட ஹதீஸ் பலயீனமானது என்ற எமது ஆய்விற்கு பிஜே யும் அப்பாஸ் அலியும் மறுப்பு எழுதி ஆன்லைன் பிஜே யில் வெளியிட்டதைப் பார்த்தேன். அவர்களின் ஆய்வில் மீண்டும் பிழைகளை செய்திருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களின் ஆய்வுகளில்…