சமூக நல்லிணக்கத்திற்காக அல்லாஹ்வின் சட்டங்களை மறைப்பவர்களின் ஆதாரங்களும் பதில்களும் – உஸ்தாத் அன்சார் (தப்லீகி)

தஃவாக் களத்தில் ஈடுபடக்கூடிய ஜமாஅதே இஸ்லாமி, தப்லீக் ஜமாஅத், DA (தாறுல் அர்கம்) போன்ற அமைப்பினர்கள் மேலும் பல மௌலவிமார்கள் முஸ்லிம் சமூதாயத்தில் பரவியுள்ள ஷிர்க் (இணைவைத்தல்) மற்றும் பித்அத் (வழிகேடு) தான காரியங்கள் மற்றும் வரதட்சனை போன்ற சமூகக் கொடுமைகளை வெளிப்படையாக தடைசெய்யாமல் கண்டும் காணாதவர்களைப் போன்று இருப்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விடயம். அவ்வாறான…